Categorieën
Transitiegesprek

Vermogen en macht

Wie bepaalt de spelregels?

Vrijdag 19 februari 15-17u

In dit transitiegesprek gaan we in op het verminderen van ongelijkheid, specifiek de vermogensongelijkheid in Nederland. Die is in internationaal perspectief hoog en dat heeft grote sociale en ecologische gevolgen. Wat kunnen we doen als burger, bestuurder of ondernemer?

UPDATE: Van deze bijeenkomst is een verslag (PDF) verschenen. De plenaire presentaties en interviews kun je terugkijken op Youtube.

Ongelijkheid en de gevolgen

Nederland wordt vaak gezien en gepresenteerd als een egalitair land met relatief kleine verschillen en ongelijkheden. Dat beeld is niet volledig, aangezien vermogensongelijkheid internationaal gezien relatief hoog is. De rijkste 1% bezit ongeveer één derde van het Nederlandse private vermogen en de rijkste 0,1% zo’n 16%.1

Deze ongelijkheid heeft verschillende negatieve gevolgen voor de samenleving, het milieu en de democratie. Uit onderzoek blijkt dat grotere ongelijkheid verschillende maatschappelijke problemen verergert, of het nu gaat om fysieke en mentale gezondheid, overgewicht en het welzijn van kinderen of veiligheid, sociaal vertrouwen en onderwijs.2 En in tegenstelling tot wat vaak beweert wordt, lijkt gelijkheid juist bij te dragen aan economische groei, in plaats van het te ondermijnen.3 Het is niet voor niets dat ongelijkheid verminderen een van de Sustainable Development Goals is (SDG 10).

Bronnen: 1 ESB, 2 The Spirit Level, 3 Capital in the Twenty-First Century. Zie achtergrondliteratuur onderaan.

Machtsverhoudingen

Er is een groeiende consensus dat grote ongelijkheid onwenselijk is en dat hier iets aan gedaan moet worden door middel van bijvoorbeeld meer belasting op vermogen en minder op arbeid. Economische en politieke macht staan echter niet los van elkaar en zo hebben rijke groepen doorgaans meer politieke invloed dan de middenklasse en lagere sociaaleconomische groepen. Politieke actie om ongelijkheid flink te verminderen vereist daarom dat tegenmachten gemobiliseerd worden. Vandaar dat vraag is: wat is nodig om machtsverhoudingen te verschuiven en een eerlijker systeem te creëren?

Verbinding vinden

In dit transitiegesprek brengen we mensen samen die deze thema’s aanpakken. Om inhoudelijk, maar vooral ook strategisch, verbinding te vinden. We organiseren deze bijee