Categorieën
Transitiegesprek

Hoe geef je de transitie vorm?

Vrijdag 16 april 15-17u

Wij willen in dit transitiegesprek met elkaar vaststellen wat er nodig is om te zorgen dat:

  • We nu echt datgene wat we niet meer willen afbouwen, onder het motto ‘Red niet wat onduurzaam is’ 
  • Bedding wordt gecreëerd voor het institutionaliseren van al die opbouwende initiatieven en ontwikkelingen

Politiek en overheid zijn nu aan zet om deze koers op te pakken en te faciliteren, in gesprek met de samenleving. Dat gesprek willen we de 16e voeren.

UPDATE: Van deze bijeenkomst is een verslag (PDF) verschenen. De plenaire presentaties kun je terugkijken op Youtube.

Instrumenten voor op-, af- en ombouw

Derk Loorbach zegt in zijn artikel Tussencoalitie of transitiekabinet? het volgende: “Bij het ontbreken van plannen voorbij de huidige industrie en economie blijven we doorinvesteren in het vergroenen van het bestaande: ook met corona gaan er weer miljarden naar fossiele sectoren. We polderen en modderen vooruit, zoekend naar kleine en beheersbare verbeterstapjes die ons, terugkijkend, vooral verder op een dwaalspoor zetten.

Veel van de maatschappelijke onvrede van zowel de voor- als tegenstanders van grote veranderingen, komt hieruit voort. Aan de ene kant gesymboliseerd door de boeren die vastzitten in financiële systemen, productieprocessen, voedsel- industrie en een verleden van maatschappelijk roep om meer, meer, meer. Aan de andere kant gesymboliseerd door de klimaatjongere die voor haar toekomst vreest.

Hoe zouden beide werelden verenigd kunnen worden? Dat vraagt een verbindingsstrategie, een transitiebeweging die niet vertrekt vanuit beleid of markt, maar vanuit de samenleving. Een beweging die publieke waarden en een gezonde samenleving met brede welvaart als vertrekpunt neemt. Die de maatschappelijke vernieuwing die overal gaande is als basis gebruikt om te werken aan het opbouwen van nieuwe economische structuren, het ombouwen en aanpassen van bestaande regels en instituties, het met elkaar uitfaseren van alles wat niet werkt.

De Transitiemotor heeft sinds mei 2020 een deel van die maatschappelijke beweging zichtbaar gemaakt en meer bewustzijn gecreëerd over wat er allemaal al gaande is. Organisaties en initiatieven die langs de ‘paden’ ieder op hun eigen werkterrein die nieuwe samenleving vorm geven, coalities die over de paden heen duurzame en circulaire vormen van produceren en consumeren entameren.

Wat zou het mooi zijn als, in deze periode op weg naar een kabinet en een nieuw regeerakkoord, de maatschappelijke transitie-agenda’s het uitgangspunt zouden zijn! Dan kan de overheid in gesprek met de samenleving haar verschillende rollen inzetten om het proces van opbouw, ombouw en afbouw te faciliteren.

Wij willen in dit transitiegesprek daar alvast op voorsorteren. We gaan met elkaar kijken wat er moet gebeuren in die opbouw, afbouw en ombouw, vanuit jouw veranderinitiatief.

Transitiecurve (X-curve) van DRIFT

Kees Lindhout (RibbonWood) en Jelleke de Nooy van Tol (de Transitiemotor) zullen meenemen langs de paden en de transitiecurve richting de donuteconomie en de welzijnseconomie. Hoe hangen die samen? En hoe is dat gerelateerd aan je persoonlijke transformatie, aan waarden en houdingen t.o.v. de natuur? Hoe kun je jouw initiatief plaatsen langs die curves? Ben je bezig met opbouw, afbouw of ombouw? Welke principes hanteer je inspelend op de  ontluikende toekomst? Wat wil je agenderen op 30 april, als we de agenda voor het vervolg neer gaan zetten? 

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Dit is echt voor iedereen die zich betrokken voelt bij de beweging naar een welzijnseconomie.

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl met vermelding van transitiegesprek 16 april. Geef daarbij aan hoe je betrokken bent bij het onderwerp van deze bijeenkomst. En als dat met een organisatie of initiatief is, welke dat is. Je ontvangt dan van te voren een link voor Zoom.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!