Over ons

Ontstaan

De TransitieMotor is voortgekomen uit ‘Nederland na Corona’, een reeks gesprekken vanuit DRIFT op vrijdagmiddagen. Hieruit ontstond de wens om de aanwezige expertise voor een sociale en duurzame transitie te bundelen in een beweging om de coronacrisis te gebruiken voor een heroriëntatie.

Vervolgens startten we een campagne van een jaar om deze beweging stevig op de kaart te zetten. Dat jaar sloten we af met de bijeenkomsten ter gelegenheid van eenjarig bestaan. We zijn momenteel betrokken bij vervolginitiatieven voor krachtenbundeling in transitie (zie actualiteit op de voorpagina).

Hoe we werken

We zeggen niet hoe het moet, we laten zien wat er allemaal al gebeurt. We verbinden initiatieven en versterken de beweging. We nodigen burgers, organisaties, beleidsmakers, overheid en politiek uit om mee te doen, van elkaar te leren en de in gang gezette koers groter te maken en te ondersteunen. We faciliteren het leren over transities en complexe systemen. Alles is met elkaar verbonden, actie bij het een heeft impact op het ander. Samen leren we opbouwen, ombouwen en afbouwen.

Wij zijn de TransitieMotor

De burgers, ambtenaren, werknemers en werkgevers, organisaties en NGO’s die de nieuwe samenleving nu al vormgeven, vormen samen de TransitieMotor.

Coördinatieteam

De coördinatie van deze beweging was in handen van:
Jelleke de Nooy van Tol (zelfst. katalysator van veranderprocessen)
Niels van der Stappen (DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen)
Sjoerd Kluiving (ASI, Vrije Universiteit Amsterdam)
Rob Maijers (Good Governance Monitor en zelfst. analist/ systeemdenker)

We zijn betrokken bij vervolginitiatieven voor krachtenbundeling in transitie (zie actualiteit op de voorpagina).

Ambassadeurs

Bij onze activiteiten krijgen we steun van ambassadeurs uit allerlei organisaties en lagen uit de bevolking. Sommige werken keihard aan de bundeling van initiatieven en ondersteunen daarbij, anderen richten zich op het beïnvloeden van politiek en overheid, vanuit hun positie en organisatie. Zij denken met ons mee en vertegenwoordigen de motor in verschillende sectoren.

Vertegenwoordigers van de beweging:

Antoine Heideveld, Het Groene Brein
Derk Loorbach, DRIFT, Erasmus Universiteit
Hanna Lára Pálsdóttir, Ministerie BZK
Hans Leeflang, expert ruimtelijke ordening
Ivy de Bruijn, SDG Nederland
Klaas Sietse Spoelstra, Vonketon, Blue Delta (noord Nederland)
Leida Schuringa, Center for Human Emergence, Leidraad
Louise Vet, NIOO-KNAW, WUR
Louise Boelens, TransitieMotor regio Utrecht
Maarten Nijman, Our New Economy / De Grote Transitie
Marjolein Demmers, Natuur & Milieu
Michel Schuurman, MVO Nederland
Nico Landsman, Zeeland Bruist
Onno van Sandick, Rijkswaterstaat, AmbtenarenNetwerk
Peter Luijten, Duurzame Dinsdag
Philipp Pattberg, ASI, Vrije universiteit Amsterdam

Voortrekkers op een aantal paden:

Arjen Wals, Wageningen University
Hans Spijker, gemeente Zwanenburg
Harm van den Heiligenberg, Universiteit Utrecht
Jan Juffermans, Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie)
Janneke Bruil, VoedselAnders
Kees Klomp, Thrive Institute
Kirsten Notten, zelfstandig storyteller
Rachel Heijne, Vereniging Milieuprofessionals
Tom Keek, provincie Zuid-Holland
Willem Lageweg, Transitiecoalitie Voedsel