Nederlandse Toolkit Community Assembly

Lees hieronder hoe je ideeën en voorstellen over klimaat en milieu in kunt brengen in het eerste wereldwijde klimaatberaad ooit: de Global Assembly ! De Global Assembly is in november 2021 van start gegaan met 100 wereldbewoners die willekeurig zijn gekozen. Dit online burgerberaad heeft de steun van de organisatoren van de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Daar heeft de Global Assembly zijn boodschap aan de verzamelde wereldleiders aangeboden. Zo werd voor het eerst echt de stem van wereldburgers deel van het proces. 

Door een Community Assembly te organiseren kunnen jullie ook input leveren:

De Global Assembly nodigt mensen overal ter wereld uit om deel te nemen. Dat kan door binnen de eigen gemeenschap een Community Assembly te organiseren: een sessie waarin lokale mensen werken met de methode en materialen van de Global Assembly om ook zelf aanbevelingen te formuleren over de vraag ‘Hoe kan de mensheid de klimaat- en ecologische crises aanpakken op een effectieve en eerlijke manier?’. Van over de hele wereld worden de verzamelde reacties/feedback toegevoegd aan het rapport van de Global Assembly. Dat rapport wordt in januari/februari opgesteld en in maart aangeboden aan de wereldleiders.

Er staat een Nederlandstalige toolkit klaar voor jullie die je op weg helpt

Een Community Assembly organiseren is relatief eenvoudig en kan een boeiende en krachtige manier zijn om groepen of gemeenschappen actief te betrekken bij vraagstukken rond klimaat en milieu en hun ervaringen en aanbevelingen wereldkundig te maken. Voor het organiseren van een Community Assembly is een Engelstalige toolkit beschikbaar met meerdere opties voor een Community Assembly-proces en een informatieboekje. Wij hebben gezorgd voor een Nederlandse versie van de toolkit (op dit moment voor een bijeenkomst van 3 uur), het infoboekje en een samenvatting daarvan. 

Een Community Assembly plannen? Meldt het aan bij de website van Global Assembly

Als je een Community Assembly gaat organiseren met behulp van deze tools, is het de bedoeling dat je die registreert via de site van de Global Assembly (https://globalassembly.org/register). Daar kunnen ook de resultaten van die bijeenkomst digitaal ingevoerd worden.

Meer informatie bij Wendy van Ulden (mail: wendy@rollercoacher.com) en Leida Schuringa (info@leidraad.com), beide actief in de coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu (www.burgerberaadklimaat.nu).
Lees verder over Burgerberaad en de Werkgroep Burgerberaad op deze website.