Categorieën
Transitiegesprek

Lokale gemeenschappen als motor voor transitie

Vrijdag 9 april 15-17u

Tijdens dit transitiegesprek zien we een krachtig voorbeeld van de paradigma verandering die gaande is (van sturen op BNP naar sturen op Wellbeing) op lokaal niveau. We komen samen met onder andere voortrekkers van lokale initiatieven die willen zien hoe anderen dat doen. Het gesprek is open voor alle gemeenten en mensen die participatieve (wijk) ontwikkelingsprocessen begeleiden of hier interesse in hebben.

UPDATE: Van deze bijeenkomst is een verslag (PDF) verschenen. De plenaire pitches en terugkoppeling na groepsgesprekken kun je terugkijken op Youtube.

Wat speelt er

De transitie naar welzijn i.p.v. welvaart zien we al overal in Nederland gebeuren in lokale gemeenschappen aan de hand van vier transitieprincipes van SamenBeter: 

 1. Creëer een ecosysteem dat gezond gedrag faciliteert
 2. Ontwerp nieuwe manieren van samenwerking
 3. Ontwikkel ICT die deze transitie mede mogelijk maakt
 4. Ontwerp andere manieren van belonen

De initiatiefnemers van het programma Nederland gaat Lokaal en de ‘Minister voor Lokale Gemeenschappen’ delen met u hoe Nederland er uit gaat zien als lokaal de basis is (met waarden zoals inclusief, gelijkwaardig, wellbeing, vertrouwen, vrijheid, autonomie, verantwoordelijkheid).

Doel van de middag

 • Zichtbaar maken op hoeveel plekken in Nederland deze participatieve, integrale lokale ontwikkeling al gaande is
 • Bewustwording van het belang, de kracht en de mogelijkheden van lokale gemeenschappen als motor voor transitie
 • Aan de hand van ‘proven concepts’ ontdekken hoe structurele ondersteuning het beste ingezet kan worden om deze ontwikkeling te institutionaliseren,
 • Verbinding tussen deelnemers t.b.v. kennisuitwisseling en samenwerking in de toekomst

Programma

 • Introductie over de transitie door Jelleke de Nooy van Tol, coördinator de TransitieMotor.
 • Presentatie door Anne Marie Benschop, Ministerie voor Lokale Gemeenschappen: Lokale gemeenschappen als basis, hoezo?
 • Gesprek van Jelleke en Anne Marie met Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak (Transitiereizen), over ‘proven concepts’ op weg naar een waarden-volle economie, inclusieve samenleving en duurzame leefomgeving.
 • In subgroepen (zes personen) uiteen om met elkaar te bespreken aan welke knoppen er gedraaid moet worden om ook jouw initiatief verder te brengen, en met wie samen? 
 • Plenaire terugkoppeling
 • Presentatie “Hoe ziet de samenleving er uit als lokaal de basis vormt?”
 • Reflectie en vooruitblik: welke koers gaan we varen?

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl met vermelding van transitiegesprek 9 april. Geef daarbij aan hoe je betrokken bent bij het onderwerp van deze bijeenkomst. En als dat met een organisatie of initiatief is, welke dat is. Je ontvangt dan van te voren een link voor Zoom.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!

Achtergrond

Onderwerp is: hoe we het pionieren minder tot een struggle kunnen maken. Pionieren zou het nieuwe normaal moeten zijn en meer gefaciliteerd moeten worden (financieel, fysiek, digitaal, sociaal). De struggle komt namelijk door gebrek aan verbinding en onvoldoende mogelijkheden in de praktijk om te wortelen. En dat komt weer door de manier van organiseren (de top ziet de bottom niet). Deze invulling geeft een gesprek op tactisch niveau.

Aan het eind van de middag zijn we ons beter bewust dat organisatieverandering (c.q. een ander organisatiemodel: genetwerkt, inclusief, gelijkwaardig) nodig is om transitie tot stand te brengen. Transitie begint lokaal in de leefwereld maar kan alleen slagen als het hele systeem gaat meebewegen. Hiervoor is organisatieverandering nodig die integrale en gelijkwaardige samenwerking mogelijk maakt. 

Deze thematafel pakt precies deze taaie vraag eruit: welke structurele verandering is nodig om lokale initiatieven in te bedden in het ‘nieuwe normaal’? Zodat zij kunnen uitgroeien tot permanente inclusieve, duurzame en waardevolle voorzieningen voor de Nederlandse samenleving. 

Frameworks waarmee we dit kunnen illustreren (theorie en praktijkverhalen) zijn de ‘All inclusive wijk’ en ‘Nederland gaat lokaal’. Vanuit practice what you preach doen we de uitnodiging aan deelnemers (proven concepts en praktijkplekken) om mee te doen met ‘Nederland gaat lokaal’, om de benodigde nieuwe organisatiestructuren daadwerkelijk in de praktijk te gaan bouwen.