Categorieën
Transitiegesprek

Leven lang leren en kansengelijkheid

Vrijdag 23 april 15-17u

Op vrijdag 23 april onderzoeken we met elkaar via welke stappen je kunt toewerken naar de gewenste systeemverandering. Vernieuwers lopen daarbij tegen allerlei vragen op. Hoe combineer ik visionaire ambities met korte-termijn resultaat? Hoe organiseer ik succesvol co-creatie om de innovatiekracht van verschillende partijen aan te spreken? Hoe werk ik samen met andere veranderaars om effectief de huidige status quo uit te dagen? Welke stappen zijn nodig? Aan welke knoppen moet je draaien?

UPDATE: Van deze bijeenkomst is een verslag (PDF) verschenen. De plenaire presentaties kun je terugkijken op Youtube.

  • Masha Trommel van Women Inc. neemt je mee in hun aanpak van de ongelijke beloning van vrouwen (SDG 5 gendergelijkheid; SDG 10 ongelijkheid verminderen). Hoe pak je dat aan zodat het op alle niveau’s doorwerkt, macro, meso en micro? Welke tools en interventies zijn er mogelijk? Aan welke knoppen moet je draaien?
  • Gijs van Rozendaal is initiatiefnemer en bestuurder bij PACT voor Kindcentra (SDG 10 ongelijkheid verminderen; SDG 4 kwaliteitsonderwijs). Hij gaat ons vertellen welke ‘stepping stones’ hij achteraf ziet in het proces. Wat heeft bijgedragen aan het bewerkstelligen van het kantelpunt? Welke acties? Bij welke stakeholders?

Verbinding vinden

In dit transitiegesprek brengen we mensen samen die deze thema’s aanpakken. Om inhoudelijk en strategisch verbinding te vinden en verder te komen.

Programma

Moderator: Rosa Lucassen

  • 15:00 Introductie: TransitieMotor op weg naar 30 april en verder
  • 15:05 Inleiding. Hoe werkt het transitieproces, welke stappen komen daar altijd in voor?
  • 15:15 Masha Trommel (Women Inc.). Hoe pak je het transitieproces aan op alle niveau’s – macro, meso en micro – tegelijkertijd? Welke tools zijn er dan, aan welke knoppen moet je draaien?
  • 15:35 Gijs van Rozendaal (PACT voor Kindcentra). Welke stappen hebben we gezet, aan welke knoppen gedraaid, die uiteindelijk resulteren in het bewerkstelligen van het tipping point?
  • 16:00 In groepen werken aan handelingsperspectief
  • 16:30 Terugkoppeling plenair
  • 16:45 Reflectie door sprekers en transitiedeskundige

Toelichting bij de sprekers 

Masha Trommel (Women Inc.)
Women Inc. werkt aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft (SDG 5 en SDG 10). Het gaat over gezondheid, werk, media, onderwijs, geld en overheid. Masha zorgt bij Women Inc. voor Political Lobby, Stakeholder Strategy Diversity & Inclusion. Zij is tevens Board Member at the Global Sustainable Leadership Movement.

Gijs van Rozendaal (PACT voor Kindcentra)
Gijs van Rozendaal is initiatiefnemer en voorzitter van PACT voor Kindcentra. Hij werkt al jaren aan  de transitie van oud denken (kinderopvang=arbeidsmarkt instrument, onderwijs=opleiding gericht, er zijn doelgroepen per type ‘probleem’) naar 2030-denken, oplossingsgericht en kindgericht. De leidende vraag is steeds: wat heeft een kind nodig om op te groeien, zowel in leren als in culturele omstandigheden, inspiratie, aanmoediging en opvang?

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl, met vermelding van transitiegesprek 23 april. Geef daarbij aan hoe je betrokken bent bij het onderwerp van deze bijeenkomst. En als dat met een organisatie of initiatief is, welke dat is.

Je ontvangt een dag tevoren een link voor Zoom.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!

Achtergrond

Transitieproces, stappen en knoppen om aan te draaien

Volgens DRIFT is fundamentele verandering nodig om tot een duurzame toekomst te komen. Of het nu gaat om voedsel, mobiliteit, zorg of onze verspillende omgang met grondstoffen, onze huidige systemen zijn niet volhoudbaar. “Gelukkig staan op veel plekken ambitieuze ondernemers, beleidsmakers, middenveldorganisaties, actieve burgers op om werk te maken van deze transitie, deze systeemverandering.

Zulke vernieuwers lopen daarbij tegen allerlei vragen op. Hoe combineer ik visionaire ambities met korte-termijn resultaat? Hoe organiseer ik succesvol co-creatie om de innovatiekracht van verschillende partijen aan te spreken? Hoe werk ik samen met andere veranderaars om effectief de huidige status quo uit te dagen? Welke stappen zijn nodig? Aan welke knoppen moet je draaien?”
We leren – tijdens dit transitiegesprek – van de praktijk van de veranderaars zelf.

PACT voor kindcentra https://www.pactvoorkindcentra.nl

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel.

Onze ambitie van PACT voor Kindcentra is het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

Women Inc. https://www.womeninc.nl/organisatie

WOMEN Inc. (opgericht in 2005) is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt. “Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor vrouwen en mannen, oftewel voor iedereen ongeacht gender of sekse. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Geld, Werk, Gezondheid en Beeldvorming. Met ons agenderende netwerk – van landelijke tot lokale overheden, ambassadeurs, bedrijven, instellingen en kennisinstituten – voeren we campagnes om hier aandacht voor te krijgen en verandering te realiseren. Ook doen wij onderzoek, delen wij onze kennis en organiseren we bijeenkomsten en workshops, om de kansen van vrouwen te vergroten.”