Categorieën
Transitiegesprek

Evenement 1 jaar de TransitieMotor

Vrijdag 30 april (13u en 15u)

Op deze middag sluiten we één jaar van de TransitieMotor feestelijk af! In dat jaar is – nog meer dan bij de start verwacht – zichtbaar geworden hoeveel organisaties en initiatieven in Nederland toewerken naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving in Nederland!

UPDATE: De presentaties uit de ‘terugblik met iedereen die dit jaar heeft meegedaan’, kun je terugkijken op Youtube.
Ook de ‘vooruitblik met changemakers’ kun je terugkijken op Youtube. En er is een kort verslag (PDF) van verschenen.

Door de toenemende aantallen maatschappelijke initiatieven, is duidelijk geworden dat het nu tijd is voor afbouw van wat niet meer nodig is, en voor structurele investering in ombouw en opbouw, zoals weergegeven in onderstaande transitiecurve (DRIFT). We willen allemaal die systeemverandering, maar de vraag is: hoe dan?

Transitiecurve (X-curve) van DRIFT

Op 30 april in de middag bieden we een prachtig online programma dat gratis toegankelijk is. Kom vooral en neem je collega’s mee! 

13.00-14:15u
Terugblik met iedereen
die dit jaar heeft meegedaan

We gaan met elkaar in gesprek over wat het jaar ‘TransitieMotor’ ons heeft gebracht in de richting van het omzetten van de wissel naar een duurzame samenleving! Wat hebben we bereikt met de transitiegesprekken, werkgroepen zoals over Burgerberaad en Brede Midden, het netwerk van (transitie-)wetenschappers, de TransitieMotor regio Utrecht, evenementen met partners, etc.?

We halen in het eerste deel jullie ervaringen op in breakout rooms en gaan daarna jullie ideeën en suggesties inventariseren voor het vervolg. Want de TransitieMotor stopt in deze vorm, maar goede initiatieven moeten doorgaan en uitgroeien!

15.00-16:30u
Vooruitblik met changemakers

EMMA (Den Haag) biedt ons de ruimte voor een aantal rondetafelgesprekken met voorlopers in het omzetten van de wissel. Deze zullen via een livestream te volgen zijn.
Programma:

  • Waar staan we, op weg naar een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet? Wat willen we en wat is dit jaar verwezenlijkt? Met Kees Klomp (Thrive Institute), Derk Loorbach (DRIFT) en Jelleke de Nooy van Tol (de TransitieMotor).
  • Hoe kijken belangrijke spelers aan tegen de noodzakelijke transitie en een ander speelveld? Een gesprek met Kitty Jong (FNV, Sociale Alliantie), Bernard Wientjes (VNCI, VNO-NCW) en Annemieke Nijhof (Springtij, DuurzaamDoor, Deltares) o.l.v. Jonneke Stans (EMMA).
  • Hoe de kanteling te versnellen? Met Anne-Marie Rakhorst (SDG Nederland), Jelle Castelein (WEAll Youth), Rinske van Noortwijk (Duurzame Dinsdag) en Derk Loorbach (DRIFT).