Categorieën
Transitiegesprek

Burgerberaad

Vrijdag 20 november 15-17u

De TransitieMotor werkt met veel andere organisaties toe naar een landelijk burgerberaad. Kom meer te weten over het wat en hoe, en ontdek wat je zelf kan doen om een landelijk burgerberaad te bewerkstelligen.

UPDATE: na deze bijeenkomst is de werkgroep Burgerberaad ontstaan met het doel om in 2021 een Burgerberaad Klimaat te laten organiseren

Programma

 1. Wat is een burgerberaad?
  Eva Rovers, Extinction Rebellion
  Uitgangspunten, voorwaarden en ervaringen in andere landen worden geschetst. Wat is de stand van zaken van het Nederlandse Burgerberaad voor het Klimaat? En vervolgacties.
 2. Hoe werkt de BoerBurgerdialoog?
  Harm van Dijk, G1000
  De BoerBurgerdialoog voert via een open dialoog een echt gesprek over de toekomst van landbouw en natuur in Nederland. 500 gelote boeren en 500 gelote burgers zijn hierover in gesprek – hoe wordt dit georganiseerd?
 3. Een nieuwe internationale NGO die de kennis over burgerberaad ontsluit
  Yves DeJaeghere, FIDE
  Recent is de internationale organisatie FIDE (Federation for Innovation in Democracy Europe) opgericht. Yves licht toe waarom onafhankelijke kennis en advies belangrijk is. En hij praat ons bij over het nationaal klimaatburgerberaad in Frankrijk.
 4. Groepsgesprekken
  In kleine groepen bespreken we mogelijkheden en strategieën:
  Hoe bewerkstelligen we het burgerberaad?
  Wat doen we in verkiezingstijd, wat ga jij zelf doen?
 5. Inbrengen in de plenaire bijeenkomst en afspraken maken
  Wat gaan we samen doen? Wat doet jouw organisatie? We maken afspraken!

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl en vermeld daarbij de organisatie of het initiatief dat je vertegenwoordigt.

Je ontvangt dan enkele dagen van te voren een link voor Zoom.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!

Wat is/doet een burgerberaad?

Voor sommige lastige maatschappelijke vraagstukken lukt het de politiek niet om werkbaar en toekomstbestendig beleid te maken. Er zijn te veel belangen, er is te veel polarisatie of men kan niet echt de nek uitsteken. Ervaringen in 28 landen in de afgelopen 7 jaar, o.a. in Frankrijk en Ierland, leren dat een burgerberaad wél in staat is om voor lastige kwesties tot lange-termijn oplossingen te komen. Middels een democratisch verantwoord, geïnformeerd, eerlijk en transparant proces blijkt een grote groep gelote burgers alle belangen en perspectieven te kunnen onderzoeken en gezamenlijke keuzes te kunnen maken. Het algemeen belang wordt behartigd. Het land kan weer vooruit.

Een burgerberaad is aanvullend op het huidige politieke bestel. Bijkomende voordelen zijn: het vertrouwen in de politiek komt terug, burgers groeien in democratische vaardigheden en de betrokkenheid bij het beleid is groter. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om burgerpanels te gaan onderzoeken. Er is momentum! Dus doe nu mee!

Verder lezen?
Categorieën
Transitiegesprek

Transities en complexe systemen

Vrijdag 30 oktober 15-17u

Dit transitiegesprek gaat over praktische handvatten voor transities, het proactief inspelen op struikelblokken en de omgang met complexe systemen.

Doel is dat je inzicht krijgt in hoe transitie werkt en dat je – ook van elkaar – leert hoe je met jouw initiatief of organisatie het transitieproces beter aan kunt pakken.

Programma

 • Introductie over de TransitieMotor
  Op weg naar ‘de wissel om’
 • Spreker over transities (PJ Beers, DRIFT)
  De X-curve, fasen 1.0, 2.0, 3.0 en hoe je je daartoe kunt verhouden
 • Reflectie (Jelleke de Nooy van Tol, Catalyst4change)
 • Breakout a.d.h.v. een vraag
 • Spreker over complexe systemen (R. Maijers, Good Governance Monitor / For System Change)
  Hoe ga je om met complexe systemen, van systeemdenken naar doen
 • Breakout a.d.h.v. een vraag
 • Reflectie: wat hebben we nodig?

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl en vermeld daarbij:

 • De organisatie of het initiatief dat je vertegenwoordigt.
 • Het onderwerp/gebied waarmee je zelf bezig bent of wat je het meest interesseert. (Bekijk ter inspiratie ook eens onze tien transitiepaden.)

Je ontvangt dan enkele dagen van te voren een link voor Zoom.