Categorieën
Transitiegesprek

Justice en waarde voor mens en natuur wereldwijd

tekst

Categorieën
Transitiegesprek

Waar staan we

Vrijdag 11 december 15-17u

In het laatste transitiegesprek van dit jaar maken we de balans op: hoe ver zijn we met elkaar al op weg naar het ‘omzetten van de wissel’ richting een duurzame Nederlandse samenleving?

Stand van zaken op transitiethema’s

De TransitieMotor gaat over een breed scala aan onderwerpen: van de overkoepelende welzijnseconomie tot gezonde leefomgeving. Over duurzaam produceren, betaalbare basisbehoeften, inkomen en vermogensongelijkheid. Over waardering van arbeid, onderwijs, en zorg voor gezondheid. Van energie en mobiliteit tot natuur en biodiversiteit. Over internationale relaties, democratie, transparantie en dienstbare technologie. Je leest meer over deze onderwerpen in de 10 paden van de TransitieMotor.

In dit transitiegesprek gaan we over veel van deze onderwerpen met een kenner bespreken waar we nu staan. Wat er nog nodig is om dit gezamenlijk verder te brengen en wat kan ieder van ons daar aan bijdragen?

Programma

Als sprekers hebben bevestigd:

 • Jetske Bouma (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL)
  over ruimte / leefomgeving
 • Willem Lageweg (Transitiecoalitie Voedsel)
  over voedsel / landbouw
 • Louise Vet (Nederlands Instituut voor Ecologie, NIOO-KNAW / WUR)
  over biodiversiteit
 • Arjen Wals (Wageningen University)
  over onderwijs
 • Harm van Dijk (G1000)
  over democratie
 • Danielle Hirsch (Both Ends)
  over internationale ontwikkeling
 • Madelon Meijer (Oxfam Novib)
  over ongelijkheid / handel
 • Sam de Muijnck (Our New Economy)
  over inkomen / toekomst van werk
 • Stan Peters (Jonge Socialisten in de PvdA, JS)
  over basisbehoefte wonen en inclusie
 • Jan Juffermans (platform Duurzame en Solidaire Economie, DSE)
  over wellbeing economy
 • Damaris Matthijsen (Economy Transformers)
  over commons
 • Ivy de Bruijn (SDG Nederland)
  over alternatief regeringsgbeleid
 • Niels van der Stappen (DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen)
  over politiek

Opzet van de middag:

 • Introductie de TransitieMotor
 • Korte presentaties over stand van zaken op transitiethema’s in vier clusters
 • Groepsgesprekken per cluster
 • Plenaire oogst

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl . We horen graag op welk(e) onderwerp(en) je actief bent. En als dat met een organisatie of initiatief is, welke dat is.

Je ontvangt dan van te voren een link voor Zoom.

Wil je graag op de hoogte blijven van deze reeks gesprekken? Laat je gegevens achter.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!

Categorieën
Transitiegesprek

Toekomstperspectief

Vrijdag 27 november 15-17u

Tijdens dit transitiegesprek schetsen we enkele beelden van een duurzame Nederlandse samenleving in 2025. Maar er zijn er nog veel meer. Hoe kunnen we die met elkaar meer zichtbaar maken, zodat de toekomst gaat leven en de negatieve beelden overstemt?

Programma

 • Introductie de TransitieMotor
  Een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame samenleving stimuleren en al voorleven, op allerlei vlakken
 • Sprekers introduceren hun toekomstperspectief op specifieke thema’s:
  • Nederland 100% duurzame energie in 2030
   (Urgenda, Marjan Minnesma)
  • Nederland ingericht op basis van watersystemen
   (WNF, Irma Melse)
  • Voedseltransitiescenario’s voor Nederland
   (HAS Hogeschool, Frederike Praasterink)
 • Gesprekken in groepen per thema: hoe gaan we dit beeld verwezenlijken? En hoe kunnen we met elkaar deze en andere toekomstbeelden meer zichtbaar maken?
 • Plenaire oogst en afsluiting

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl . We horen graag op welk(e) onderwerp(en) je actief bent. En als dat met een organisatie of initiatief is, welke dat is.

Je ontvangt dan van te voren een link voor Zoom.

Wil je graag op de hoogte blijven van deze reeks gesprekken? Laat je gegevens achter.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!

Waarom/waartoe toekomstperspectief?

We denken en praten over Nederland ‘na corona’ en wat er allemaal beter kan. Daarbij willen we juist positieve en realistische beelden van hoe die toekomst er uit kan zien, zodat we een lonkend perspectief hebben. Zodat we daar met z’n allen naartoe kunnen werken. Een ‘nieuw normaal’ dat voor zowel mens als natuur aantrekkelijker is dan ‘het oude abnormaal’.

Er zijn binnen de beweging de TransitieMotor al zoveel voorbeelden van hoe het anders kan en goed werkt op allerlei terreinen: landbouw, bouw, energievoorziening, gezondheid, onderwijs, basisbehoeften, democratie, technologie, etc. We zitten in transitiefase 2.0: nu gaat het er om die vernieuwende voorbeelden zichtbaar te maken, te herhalen en op te nemen in beleid (‘institutionaliseren’).

Een nieuwe economie vormt hier voor de basis. Zo werkt MVO Nederland al aan een ‘minister voor die Nieuwe Economie’ en binnen de TransitieMotor wordt toegewerkt naar een Nederlandse ‘hub’ van de internationale Wellbeing Economy Alliance.

Categorieën
Transitiegesprek

Burgerberaad

Vrijdag 20 november 15-17u

De TransitieMotor werkt met veel andere organisaties toe naar een landelijk burgerberaad. Kom meer te weten over het wat en hoe, en ontdek wat je zelf kan doen om een landelijk burgerberaad te bewerkstelligen.

UPDATE: na deze bijeenkomst is de werkgroep Burgerberaad ontstaan met het doel om in 2021 een Burgerberaad Klimaat te laten organiseren

Programma

 1. Wat is een burgerberaad?
  Eva Rovers, Extinction Rebellion
  Uitgangspunten, voorwaarden en ervaringen in andere landen worden geschetst. Wat is de stand van zaken van het Nederlandse Burgerberaad voor het Klimaat? En vervolgacties.
 2. Hoe werkt de BoerBurgerdialoog?
  Harm van Dijk, G1000
  De BoerBurgerdialoog voert via een open dialoog een echt gesprek over de toekomst van landbouw en natuur in Nederland. 500 gelote boeren en 500 gelote burgers zijn hierover in gesprek – hoe wordt dit georganiseerd?
 3. Een nieuwe internationale NGO die de kennis over burgerberaad ontsluit
  Yves DeJaeghere, FIDE
  Recent is de internationale organisatie FIDE (Federation for Innovation in Democracy Europe) opgericht. Yves licht toe waarom onafhankelijke kennis en advies belangrijk is. En hij praat ons bij over het nationaal klimaatburgerberaad in Frankrijk.
 4. Groepsgesprekken
  In kleine groepen bespreken we mogelijkheden en strategieën:
  Hoe bewerkstelligen we het burgerberaad?
  Wat doen we in verkiezingstijd, wat ga jij zelf doen?
 5. Inbrengen in de plenaire bijeenkomst en afspraken maken
  Wat gaan we samen doen? Wat doet jouw organisatie? We maken afspraken!

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl en vermeld daarbij de organisatie of het initiatief dat je vertegenwoordigt.

Je ontvangt dan enkele dagen van te voren een link voor Zoom.

Wil je meepraten op ons communicatieplatform Slack? Stuur ons een mail en we voegen je toe!

Wat is/doet een burgerberaad?

Voor sommige lastige maatschappelijke vraagstukken lukt het de politiek niet om werkbaar en toekomstbestendig beleid te maken. Er zijn te veel belangen, er is te veel polarisatie of men kan niet echt de nek uitsteken. Ervaringen in 28 landen in de afgelopen 7 jaar, o.a. in Frankrijk en Ierland, leren dat een burgerberaad wél in staat is om voor lastige kwesties tot lange-termijn oplossingen te komen. Middels een democratisch verantwoord, geïnformeerd, eerlijk en transparant proces blijkt een grote groep gelote burgers alle belangen en perspectieven te kunnen onderzoeken en gezamenlijke keuzes te kunnen maken. Het algemeen belang wordt behartigd. Het land kan weer vooruit.

Een burgerberaad is aanvullend op het huidige politieke bestel. Bijkomende voordelen zijn: het vertrouwen in de politiek komt terug, burgers groeien in democratische vaardigheden en de betrokkenheid bij het beleid is groter. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om burgerpanels te gaan onderzoeken. Er is momentum! Dus doe nu mee!

Verder lezen?
Categorieën
Transitiegesprek

Transities en complexe systemen

Vrijdag 30 oktober 15-17u

Dit transitiegesprek gaat over praktische handvatten voor transities, het proactief inspelen op struikelblokken en de omgang met complexe systemen.

Doel is dat je inzicht krijgt in hoe transitie werkt en dat je – ook van elkaar – leert hoe je met jouw initiatief of organisatie het transitieproces beter aan kunt pakken.

Programma

 • Introductie over de TransitieMotor
  Op weg naar ‘de wissel om’
 • Spreker over transities (PJ Beers, DRIFT)
  De X-curve, fasen 1.0, 2.0, 3.0 en hoe je je daartoe kunt verhouden
 • Reflectie (Jelleke de Nooy van Tol, Catalyst4change)
 • Breakout a.d.h.v. een vraag
 • Spreker over complexe systemen (R. Maijers, Good Governance Monitor / For System Change)
  Hoe ga je om met complexe systemen, van systeemdenken naar doen
 • Breakout a.d.h.v. een vraag
 • Reflectie: wat hebben we nodig?

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Stuur een mail aan wij (at) detransitiemotor.nl en vermeld daarbij:

 • De organisatie of het initiatief dat je vertegenwoordigt.
 • Het onderwerp/gebied waarmee je zelf bezig bent of wat je het meest interesseert. (Bekijk ter inspiratie ook eens onze tien transitiepaden.)

Je ontvangt dan enkele dagen van te voren een link voor Zoom.