Vier functies

Welke functie heeft de Transitie Motor in de Nederlandse samenleving?

De Transitie Motor is de – nu nog grotendeels onzichtbare – beweging van vele initiatieven en organisaties, die al jarenlang een duurzame toekomst voorleven en dichterbij brengen. Wat we zien als onze kernfuncties:

1.
Zichtbaar maken van wat we met elkaar al anders doen en hoeveel organisaties de omslag al maken. Daardoor groeit de beweging. In de vrijdagmiddag transitiegesprekken gebeurt dat, daar leren we elkaar kennen en ontstaan nieuwe samenwerkingen.
De virtuele gesprekken zijn elke vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. 
Hier vind je alle informatie:
zoom-link voor het gesprek
webpagina met alle details
• wil je meepraten op Slack? Meld je hier aan.

2.
Toewerken naar een burgerraad.
Wij – veel mensen en organisaties – werken toe naar een burgerraad voor Nederland in 2021, waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden. Zie g1000.nu, op weg naar een andere democratie. Wat heb jij nodig om vanaf nu anders, duurzamer, te gaan werken en leven? Laat je inspireren op de vrijdagmiddagen waar vernieuwende initiatieven en organisaties met elkaar in gesprek zijn. 

3.
Faciliteren van beleidsparticipatie.

Zorgen dat ondernemende ambtenaren aan transities meewerken, en de lessen en inzichten daarvan vertalen naar beleid en uitvoering 

4.
Maatschappelijke meerwaarde aantonen
. We laten met voorbeelden uit de praktijk zien dat wat wij doen, werkt. Dan kunnen rijksinvesteringen omgebouwd worden om de vernieuwende beweging te versterken en oude instituties te transformeren.