de TransitieMotor

De TransitieMotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame toekomst stimuleren en al voorleven, op allerlei vlakken. 

De intussen misschien wel 2 miljoen mensen in Nederland die – via hun organisatie of initiatief – al meedoen zijn de motor. Zo’n dertig ambassadeurs vertegenwoordigen de motor. Het coördinatieteam, in samenwerking met die ambassadeurs, jaagt aan, versnelt en maakt inzichtelijk.

Onze doelstelling is dat – na een campagne van een jaar – in 2021 in Nederland de ‘wissel’ wordt omgezet naar een sociale, inclusieve en duurzame samenleving!

Activiteiten

ik doe mee!

De TransitieMotor is voortgekomen uit ‘Nederland na Corona’, een reeks open gesprekken vanuit DRIFT op vrijdagmiddagen. Met deze gesprekken gaan we in het najaar van 2020 door, maar met een gewijzigde insteek.

De vernieuwde landelijke transitiegesprekken zijn nu met name gericht op het onderling verbanden leggen tussen organisaties en initiatieven, steeds gekoppeld aan een thema.

Volgende

Vrijdag 30 oktober
Transities en complexe systemen

Voor initiatieven en organisaties die willen leren het transitieproces beter aan te pakken

Verder gepland

Vrijdag 13 november
Burgerberaad

Voor organisaties/initiatieven die werken aan burger(be)raad

Vrijdag 27 november
Toekomstperspectieven

Voor organisaties/initiatieven die een toekomstperspectief gepubliceerd hebben (of daar aan werken)

Recent geweest

Vrijdag 16 oktober
Versnellen van de transitie

Voor partners van Springtij, Duurzame Dinsdag, SDG-netwerk, MVO-Nederland en Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen en gerelateerde organisaties/initiatieven 

Vrijdag 25 september /2 oktober
The Wellbeing Economy, met Katherine Trebeck

Voor organisaties/initiatieven die werken aan een duurzame economie

Daarnaast ondersteunen wij regionale gesprekken, bijv. in Utrecht.

Op ons gespreksplatform Slack discussiëren wij met elkaar over allerlei onderwerpen, vaak voortkomend uit transitiegesprekken.

Verder proberen we projecten en initiatieven te ondersteunen die dwarsverbindingen creëren met duurzame organisaties, vooroplopende ambtenaren en de politiek. Heb je ideeën, laat het ons weten!

Het kan anders na corona

Wij als duurzame beweging laten met elkaar, in dorpen en steden en op ‘t platteland, zien hoe het anders kan. Hoe we nu al anders werken en leven, meer lokaal, meer sociaal, ook door wat de lockdown ons gebracht heeft.

We zijn al een heel eind op weg naar de  sociale, inclusieve en duurzame samenleving en economie. Die is echt anders dan waar we vandaan kwamen.

Wij maken het Nederland waar we graag in willen leven. Sommige dingen willen we gewoon niet meer, zoals subsidies voor vervuilende activiteiten. Andere zaken willen we anders geregeld hebben, zoals de luchtvaart.

En… we hebben tijdens deze crisis een aantal dingen ontdekt die we graag zo willen houden: rust, minder stress, minder woon-werkverkeer, schone lucht, het belang van natuur en een fijne leefomgeving, vriendelijkheid, wederkerigheid en onderling respect. We willen er met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft! 

Vier functies

De TransitieMotor werkt volgens het door DRIFT ontwikkelde model (lemniscaat hieronder). Transities vinden plaats middels een mechanisme, waarbij een nieuwe beweging groeit in de samenleving (door ‘sociale diffusie’ en ‘massa maken’). Tegelijkertijd groeit verbinding met het beleid door ‘institutionalisering’, bijv. door wetten en regels middels de politiek. En door slimme ‘beleidsparticipatie’ m.b.v. dappere ambtenaren. Deze vier onderdelen noemen wij de vier functies van de TransitieMotor.

lemniscaat

Tien paden

De inhoudelijke veranderingen vinden plaats langs verschillende routes. Zo trekken we langs verschillende routes gezamenlijk op naar de vernieuwde samenleving. Deze routes hebben we beschreven in de tien paden van de TransitieMotor.

De ene organisatie is bezig met een sociale economie of een ander fiscaal stelsel, de ander werkt aan vervanging BNP door monitor brede welvaart, de volgende werkt landelijk aan herstel van biodiversiteit in alle productieprocessen. Er zijn boeren die agro-ecologisch werken, er zijn diverse initiatieven in duurzame energie en er zijn heel veel buurtinitiatieven. En bedrijven en organisaties zijn bezig om de SDG’s te gebruiken om hun impact op de wereld te verbeteren.

Het Nieuwe wordt Normaal

Op 5 mei 2020 schreven we een brief aan de regering (en aan de koning, en de volksvertegenwoordiging, politieke partijen en provincies en gemeenten) waarin we hen uitnodigen gebruik te maken van al deze mooie initiatieven. Te vaak worden duurzame initiatieven (zoals lokaal geld, transition towns, stadslandbouw, voedselbossen, auto-delen) gezien als iets alternatiefs, als iets ‘in de marge’ van de bestaande economie. Wij zien het als stukjes van de nieuwe economie, het nieuwe normaal. 

We nodigen daarom overheden uit om iedere ambtenaar minstens een  halve dag per week de ruimte te geven om mee te doen met zo’n initiatief. Om ervoor te zorgen dat het onderdeel wordt van normaal beleid.

Over één jaar …

Op 5 mei 2021 hebben we het volgende bereikt: 

Minstens 50 % van de Nederlandse samenleving voelt zich betrokken bij de duurzame transitie.
We tonen aan dat het bereik van alle transitiegerichte initiatieven en organisaties samen (minstens) de helft van de Nederlandse samenleving is.

Er is erkenning en herkenning vanuit de samenleving voor het belang van lerende transitienetwerken.
Overheden en bedrijfsleven investeren breed in initiatieven die het duurzame, inclusieve Nederland duidelijk maken, stimuleren en voorleven. Echt innoveren is het omgaan met het niet-weten, het ontdekken wat er kan zijn: ‘experimenteren’. Overheden passen zich aan om vernieuwende mogelijkheden echte kansen te geven. Samenhang en versterking vinden plaats door slim gebruik van de kennis van complexe systemen.

Er is een gezamenlijk toekomstperspectief ofwel ‘stip op de horizon’
Bijdragende organisaties werken samen aan beelden van de veerkrachtige, duurzame en inclusieve toekomst en presenteren die aan de samenleving.

De fundamentele keuze voor een duurzame inclusieve samenleving is opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.
Zowel op de verschillende domeinen van de samenleving als overstijgend en procesmatig worden de bakens verzet naar nieuwe manieren van werken door overheid en samenleving.

Er worden voorzieningen opgericht om het transitieproces te versnellen, te verankeren en inclusief te laten zijn voor de hele Nederlandse bevolking.
Mogelijke uitvoeringsvormen, ingericht door het nieuwe kabinet, zijn een Ministerie van de Toekomst, dat zorg draagt voor verduurzaming van werkvelden en processen, en een Burgerraad naar voorbeeld van EU G1000, met alle geledingen van de samenleving, die mede richting geeft aan het beleid. In beide gremia is nadrukkelijk ruimte voor visionairs en pioniers als wegwijzers naar de toekomst.