de Transitie Motor

Wat is de Transitie Motor?

De Transitie Motor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die onze duurzame toekomst al voorleven, op verschillende vlakken. 

De intussen misschien wel 20.000 mensen die – via hun organisatie – al meedoen zijn de motor. Zo’n dertig ambassadeurs vertegenwoordigen de motor. Het coördinatieteam, in samenwerking met die ambassadeurs, jaagt aan, versnelt en maakt inzichtelijk.

Doe mee!
Teken de petitie, doe mee aan de transitiegesprekken, of stuur ons een e-mail.


Detransitiemotor.nl is een website in uitvoering – we zijn recent begonnen met deze organisatie. Na de zomervakantie volgt een vernieuwde site & uitgebreide up-date!


Het kan anders

Wij met elkaar, in dorpen en steden en op ‘t platteland, laten zien hoe het anders kan. Hoe we nu al anders werken en leven, meer lokaal, meer sociaal, ook door wat de lockdown ons gebracht heeft. Wij zijn eigenlijk een enorme beweging van mensen en organisaties, die samen dezelfde duurzame kant op gaan. Gek genoeg lijkt niemand in de gaten te hebben met hoeveel we al zijn.
We zijn al een heel eind op weg naar de  sociale, inclusieve, duurzame samenleving en economie. Die is echt anders dan waar we vandaan kwamen.

Samenleving na Corona

Wij maken het Nederland waar we graag in willen leven. Sommige dingen willen we gewoon niet meer, zoals subsidie aan bedrijven die olie transporteren naar Afrika. Andere zaken willen we anders geregeld hebben, zoals de luchtvaart. 
En… we hebben tijdens de crisis een aantal dingen ontdekt die we graag zo willen houden: rust, minder stress, minder woonwerkverkeer, schone lucht, het belang van natuur en een fijne leefomgeving, vriendelijkheid, wederkerigheid en onderling respect. We willen er met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft! 

Doe je mee?

Sluit je aan bij een van de vele organisaties & geef je op voor de landelijke burgerraad. En teken de petitie aan de regering om wat we doen op te nemen in beleid en uitvoering, als onderdeel van de Green Deal.  

Paden

Al die veranderingen gaan langs verschillende ‘paden’. Zoals je op verschillende manieren van hier naar Frankrijk kunt reizen, gaan we langs verschillende routes naar de vernieuwde samenleving.

De ene organisatie is bezig met een sociale economie of een ander fiscaal stelsel, de ander werkt aan vervanging BNP door monitor brede welvaart, de volgende werkt landelijk aan herstel van biodiversiteit in alle productieprocessen. Er is een federatie van boeren die agro-ecologisch werken, er zijn diverse initiatieven in duurzame energie en er zijn heel veel buurtinitiatieven.

Natuurlijk heeft dat te maken met de SDG’s, de wereldwijd afgesproken sociale ontwikkelingsdoelen. We werken er allemaal aan om die doelen te bereiken. Via onze 10 paden laten we zien hoe je ze kunt bewerkstelligen. 

Op deze site laten we zien wat er allemaal al gaande is. 

De tien paden
Alles is met elkaar verbonden.
Per pad zijn veel organisaties aan het werk
Per pad zijn vele organisaties bezig.

Hieronder staan de 10 paden. Klik op een pad om er meer over te lezen. We zullen de teksten steeds verder verdiepend aanvullen en je vindt er straks ook links naar organisaties die aan dit pad werken.

Het Nieuwe wordt Normaal!

Op 5 mei 2020 schreven we een brief aan de regering (en aan de koning, en de volksvertegenwoordiging, politieke partijen en provincies en gemeenten) waarin we hen uitnodigen gebruik te maken van al deze mooie initiatieven. Te vaak worden duurzame initiatieven (zoals lokaal geld, transition towns, stadslandbouw, voedselbossen, auto-delen) gezien als iets alternatiefs, als iets ‘in de marge’ van de bestaande economie. Wij zien het als stukjes van de nieuwe economie, het nieuwe normaal. 

We nodigen daarom overheden uit om iedere ambtenaar minstens een  halve dag per week de ruimte te geven om mee te doen met zo’n initiatief. Om ervoor te zorgen dat het onderdeel wordt van normaal beleid.

Hoe werkt de Transitie Motor?

We zeggen niet hoe het moet, we laten zien wat er allemaal al gebeurt. We verbinden initiatieven en versterken de beweging. We nodigen burgers, organisaties, beleidsmakers, overheid en politiek uit om mee te doen, van elkaar te leren en de in gang gezette koers groter te maken en te ondersteunen. We faciliteren het leren over transities en complexe systemen. Alles is met elkaar verbonden, actie bij het een heeft impact op het ander. Samen leren we opbouwen, ombouwen en afbouwen. Hoe we dat doen?

Transitiegesprekken

De Transitie Motor organiseert op vrijdagmiddag transitiegesprekken, telkens rondom één van de 10 paden naar de toekomst. De gesprekken worden ingevuld vanuit organisaties en initiatieven die verbonden zijn met deze koers. De transitiegesprekken helpen om de beweging zichtbaar te maken, te laten groeien en verspreiden en nodigen uit tot agendering en beleidsparticipatie.

Ambassadeurs

De ambassadeurs van de Transitie Motor beïnvloeden politiek en overheid, vanuit hun positie en organisatie, en trekken daarin samen op. Zo werken zij toe naar opname van de 10 paden in beleid en besluitvorming, in de Green Deal en in de partijprogramma’s.

Overzicht van alle organisaties

We werken nog aan een interactief overzicht van wat er allemaal (in praktijk al) gebeurt op dit vlak in Nederland, gerangschikt naar paden, impact en regio’s. Inzicht gevend ook in wat we samen dan opbouwen, ombouwen en afbouwen. Voor nu hebben we een platte lijst met organisaties beschikbaar. En op Slack vindt je allerlei inspirerende gesprekken.

Zie jij jezelf er nog niet bij staan? Stuur dan een e-mail naar wij@detransitiemotor.nl.

lemniscaat

Over één jaar …

Op 5 mei 2021 hebben we bewerkstelligd dat: 

• De 10 paden naar de duurzame toekomst zijn opgenomen in de politieke partijprogramma’s 

• We een achterbanbereik van (minstens) de helft van de Nederlandse samenleving hebben, zodat in een jaar tijd het bewustzijn gegroeid is dat we in een sociaal- economisch- en ecologische transitie zitten, van ons land en van de hele wereld

• De deelnemers zijn gegroeid en hun manier van werken is ingebed in een netwerk van transitie- en duurzaamheidsinitiatieven met begrip van complexe systeembenadering

• Er een NL burgerraad is geïnstalleerd, die mede richting geeft aan het regeringsbeleid 

• Er een ’voorziening’ komt voor de erkenning en versnelling van transities in het nieuwe kabinet (denk aan een ‘Minister voor de toekomst’)

Doe mee!

Meld je eigen initiatief of organisatie aan. Geef aan bij welke pijler je past en waarom, dan zorgen wij voor een verwijzing naar jouw organisatie op de website. Draag bij door het inzetten van jouw kennis, expertise en netwerk om het coördinatieteam te ondersteunen (ad hoc of langdurig) Mail naar: wij@detransitiemotor.nl.

Teken de petitie aan de overheid. Zo maak je de beweging sterker en help je als burger mee ervoor te zorgen dat dit in partijprogramma’s komt. 

Luister, denk en praat mee in de vrijdagmiddag transitiegesprekken.

Wie maken deel uit van de Transitie Motor?

De burgers, ambtenaren, werknemers en werkgevers, organisaties en NGO’s die de nieuwe samenleving nu al vormgeven, vormen samen de Transitie Motor.

De coördinatie van deze beweging is in handen van een coördinatieteam, bestaande uit:
Sjoerd Kluiving
Jelleke de Nooy van Tol
Marieke Verhagen
Esther van Eijk

Onze waarden

We vertellen een nieuw verhaal van een economie die we al voorleven en onze waarden zijn:

De planeet met al zijn florerend leven staat centraal en deze hebben wij, mensen, in bruikleen.

We respecteren en snappen complexe systemen.

We werken samen op basis van liefde, verbinding en wederkerigheid.

We creëeren om te regenereren.

Wat we doen komt niet ten goede aan enkelingen, wel aan de samenleving.

We omarmen rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

We erkennen dat iedereen zijn eigen talent heeft.

We geloven in persoonlijk leiderschap nemen op transities.

ik doe mee!

Veel dank aan initiatiefnemer DRIFT!
In maart startte DRIFT de vrijdagmiddag transitiegesprekken. Deze leidden in mei tot de handreiking en deze Transitie Motor.