de TransitieMotor

De TransitieMotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame samenleving stimuleren of zelfs al voorleven, op allerlei vlakken. Zij zijn de motor.

Onze doelstelling is dat in Nederland de ‘wissel’ wordt omgezet naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving!

Actueel

Na een intensieve landelijke campagne van een jaar gaat de TransitieMotor door op regionaal niveau (de TransitieMotor Utrecht). En we zijn betrokken bij diverse vervolginitiatieven en spin-offs, want de beweging gaat verder!

Een aantal organisaties en coalities we verbonden, gaan verder als Duurzame Doorbraak. Allemaal gericht op het bewerkstelligen van (de omslag naar) een sociaal rechtvaardig, ecologisch en economisch duurzaam Nederland.

En de Nederlandse tak van de Wellbeing Economy Alliance (WEAll) is inmiddels gevormd. Kijk daar als je als individu (of organisatie) geïnteresseerd bent om de transitie aan te jagen van het bestaande economische systeem naar een systeem waarin het welzijn van mens en planeet leidend zijn.

logo Netwerk Burgerberaad

Ook is het Netwerk Burgerberaad ontstaan. Een burgerberaad geeft burgers de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over grote maatschappelijke kwesties. Het landelijk netwerk brengt zoveel mogelijk kennis samen, lobbyt, en aangesloten organisaties wisselen ervaringen uit.

Resultaten

In een intensieve campagne van een jaar organiseerden we vele landelijke transitiegesprekken. Die waren met name gericht op het onderling verbanden leggen tussen organisaties en initiatieven, op thema’s waar dit ‘niet vanzelf’ gebeurt maar wel grote waarde kan hebben.

Hieronder de resultaten van deze bijeenkomsten.

Een kers op de taart van de campagne de TransitieMotor: de beweging bereikte de Trouw Duurzame 100 van 2021.

Vrijdag 30 april (13u en 15u)
Evenement 1 jaar de TransitieMotor
met FNV, Sociale Alliantie, VNO-NCW, SDG Nederland, Springtij, DuurzaamDoor, Thrive Institute en DRIFT

Een terugblik (13u) en vooruitblik (15u): hoe gaan we opbouw, afbouw en ombouw realiseren? En overheid en politiek helpen om die kanteling te maken?

Vrijdag 23 april (15u)
Leven lang leren en kansengelijkheid
met Women Inc. en PACT voor Kindcentra

Welk stappen zijn er nodig om koers te wijzigen naar een welzijnseconomie, waarin er kansengelijkheid is en kindgerichte ontwikkeling?

Vrijdag 16 april (15u)
Hoe geef je de transitie vorm?
met o.a. RibbonWood

Hoe zorgen we dat we datgene wat we niet meer willen afbouwen? En bedding wordt gecreëerd voor het institutionaliseren?

Vrijdag 9 april (15u)
Lokale gemeen­schappen als motor voor transitie
met o.a. Nederland gaat Lokaal en de Minister van Lokale Gemeenschappen

Lokale experimenten missen vaak slagkracht en organiserend vermogen. Nederland gaat Lokaal wil ruim baan organiseren voor praktijkplekken en de kennis, tools en werkvormen opschalen

Vrijdag 5 maart
Onzekerheid over werk en wonen
met o.a. Coalitie-Y, Nibud, TU Delft en ‘Fantoomgroei’

De wooncrisis is een van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Flexwerk is ook al een tijd een issue. Wat betekent dit voor de positie van jongeren?

Woensdag 3 maart
SDG-gesprek met politici
i.s.m. SDG Nederland
met o.a. Herman Wijffels en diverse politici

Een gesprek tussen politici over het belang van een duurzaam regeerakkoord o.b.v. de Sustainable Development Goals van de VN

Donderdag 25 februari
Open colloquium

Inspirerend colloquium aan de VU Amsterdam rond de vraag: wat heeft de transitie nodig van politici? (Onderdeel van het internationale congres ‘On Sustainability’)

Vrijdag 19 februari
Vermogen en macht
met o.a. UvA, FNV en Sleipnircoöperatie

Welk handelingsperspectief hebben we om te zorgen dat de machtsverhoudingen veranderen, zodat de (grote) Nederlandse vermogensongelijkheid kan verminderen?

Vrijdag 12 februari
Transitie in de Ruimtelijke Ordening
met o.a. ‘mister Vinex’ Hans Leeflang

Voor organisaties, initiatieven en mensen die zich inzetten voor de ruimtelijke transitie. Er zijn veel verschillende functies die vragen om ruimte, maar als we integraal gaan kijken is er van alles mogelijk.

Woensdag 3 februari
Politieke avond over nieuwe economie
i.s.m. Pakhuis de Zwijger
met hoogleraar Klaas van Egmond

Kandidaten van verschillende politieke partijen gaan met elkaar in dialoog over de omslag naar een economie waarin mensen en natuur meer waarde krijgen

Vrijdag 22 januari
Justice en waarde voor mens en natuur wereldwijd
met Voetafdruk NL, Oxfam Novib en Capitals Coalition

Voor organisaties, overheden, bedrijven en financiële instellingen die bijdragen aan waarderen en (on)rechtvaardigheid op gebied van natuur en menselijke waarden

Vier functies

De TransitieMotor werkt volgens het door DRIFT ontwikkelde model (lemniscaat hieronder). Transities vinden plaats middels een mechanisme, waarbij een nieuwe beweging groeit in de samenleving (door ‘sociale diffusie’ en ‘massa maken’). Tegelijkertijd groeit verbinding met het beleid door ‘institutionalisering’, bijv. door wetten en regels middels de politiek. En door slimme ‘beleidsparticipatie’ m.b.v. dappere ambtenaren. Deze vier onderdelen noemen wij de vier functies van de TransitieMotor.

lemniscaat

Tien paden

De inhoudelijke veranderingen vinden plaats langs verschillende routes. Zo trekken we langs verschillende routes gezamenlijk op naar de vernieuwde samenleving. Deze routes hebben we beschreven in de tien paden van de TransitieMotor.

De ene organisatie is bezig met een sociale economie of een ander fiscaal stelsel, de ander werkt aan vervanging bruto nationaal product door monitor brede welvaart, de volgende werkt landelijk aan herstel van biodiversiteit in alle productieprocessen. Er zijn boeren die agro-ecologisch werken, er initiatieven in duurzame energie en heel veel buurtinitiatieven. En bedrijven en organisaties zijn bezig om de SDG’s te gebruiken om hun impact op de wereld te verbeteren.

Het Nieuwe wordt Normaal

We willen bereiken dat: 

De samenleving zich betrokken voelt bij de transitie
We laten zien hoe veel initiatieven en organisaties al aan de weg timmeren in de samenleving.

De overheid deze beweging omarmt
We nodigen politiek en overheden op verschillende niveau’s uit om gebruik te maken deze beweging en deze te ondersteunen.

De samenleving het belang erkent van lerende transitienetwerken
Echt innoveren is het omgaan met het niet-weten, het ontdekken wat er kan zijn: ‘experimenteren’. Samenhang en versterking vinden plaats door slim gebruik van de kennis van complexe systemen.

Te vaak worden initiatieven (zoals lokaal geld, transition towns, stadslandbouw, voedselbossen, auto-delen) gezien als iets alternatiefs, als iets ‘in de marge’ van de bestaande economie. Wij zien het als stukjes van de nieuwe economie, het nieuwe normaal.

We nodigen daarom overheden uit om iedere ambtenaar minstens een halve dag per week de ruimte te geven om mee te doen met zo’n initiatief. Om ervoor te zorgen dat het onderdeel wordt van normaal beleid.